Skip to content

Napsugár Bábszínházért Kulturális Egyesület

A Napsugár 1949-ben alakult, Gellért Erzsébet vezetésével. 1961-ben Lenkefi Konrád vette át a csoport művészeti vezetését, és tette azt szakmailag elismertté. Az együttes munkájára 1964-ben figyeltek föl, ez évtől számítható bekapcsolódásuk a nemzetközi és hazai művészeti életbe. 1962-től tagjai az UNIMA (Nemzetközi Bábművész Szövetség) szervezetének. 1965-től Lenkefi Konrád irányításával közreműködtek a Békéscsabai Bábjátékos Napok megszervezésében.

Jelentős mértékben az együttes színvonalas munkájának köszönhető, hogy 1968-óta háromévenként megrendezett Békéscsabai nemzetközi Bábfesztivál védnökségét vállalta az UNIMA magyar központja. 1987-ig az együttes fenntartója a KPVDSZ majd ’87-től 1991-ig a KASZ volt. 1991-től a Megyei és Városi Önkormányzatok közösen, majd a Megyei Önkormányzat volt az együttes fenntartója. A működtetői feladatokat a Megyei Művelődési Központ látta el. 1996-ban, Lenkefi Konrád halála után a bábcsoportot Czipott Gábor bábművész vette át, majd 1999-2003 között Nemesné Nagy Éva, a bábcsoport oszlopos tagja vette át a munka irányítását.

1999-ben alakult meg az Egyesület, mely a 2005-ös Napsugár Bábszínház létrejöttét követően is folytatta munkáját, segítve a társulat működését, a gyermekek színházi nevelését és az amatőr bábosok tevékenységeit.

Az egyesület célja a művészeti kultúra – ezen belül kiemelten kezelve a bábművészetet és a színművészetet – terjesztése elsősorban színházi előadások létrehozásával, rendezvények szervezésével, a Dél-alföldön és a határon túli magyarság körében, valamint az EU tagállamokban.

Fontosnak tekintjük:

  • a gyermekek művészeti nevelését,
  • a felnőttek művészetek iránti nyitottságának fejlesztését,
  • az amatőr bábjáték és a professzionális bábművészet támogatását,
  • Békés megye bábművészethez kötődő tradícióinak ápolását,
  • alternatív színházi törekvések támogatását,
  • a művészetek határokon átívelő kapcsolatainak gazdagítását,
  • a Békés Megyei Napsugár Bábszínház működésének segítését,
  • Lenkefi Konrád bábművész hagyatékának, emlékének ápolását.

A legfiatalabb korosztály művészeti nevelése, esztétikai igényeinek kielégítése, a színházat szerető és értő közönség „kinevelése” az egyik legfontosabb feladatunk. A bábkultúra, a gyermek és zeneirodalom, irodalom értékeinek megőrzése, tovább éltetése szakmai célunk, melynek megvalósítását bábszínházi produkciók színpadra állításával és azok bemutatásával képzeljük el.

A Békés megyei bábmozgalom szakmai segítése, azon belül is a bábszakma oktatása kicsiktől felnőttig minden korosztály számára, alapfeladataink között szerepel.

A megjelölt célkitűzések és feladatok teljesítése érdekében az egyesület a hazai és külföldi társszervezetekkel, együttesekkel együttműködve gondoskodik a tapasztalatcseréken, tanulmányutakon, turnékon és nemzetközi fesztiválokon való részvétel szervezéséről és támogatásáról – mellyel segíti a szakmai fejlődést és segít képviselni Békés megye bábos kultúráját az országban, illetve határainkon kívül is.