Skip to content

XXVIII. WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ ÉS FESZTIVÁL

A Magyar Drámapedagógiai Társaság huszonnyolcaik alkalommal hirdeti és rendezi meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót, amelyet megyénkben a Körös-vidék Drámapedagógiájáért Alapítvány a Békéscsabai Napsugár Bábszínházzal együttműködésben valósít meg.

A Békés megyei találkozó időpontja: 2019. április 6. (szombat)

A rendezvény helyszíne: IBSEN Ház, Sík Ferenc Kamaraterem
(5600 Békéscsaba, Andrássy út 1-3.)

Hiszünk abban, hogy a gyermekszínjátszás az egyik legkreatívabb tevékenység, amely a gyermek személyiségét komplexen fejleszti, közösséget teremt, és a tevékenység során megtapasztaltatja a közös alkotómunka örömét. A gyermekszínjátszó csoportok közösségi léte, együttes tevékenysége a szociális fejlődést, a személyiség érését, a társadalomban betöltött szerep elsajátításának kreatív formáit teszi lehetővé. A gyermekszínjátszás céljai közé tartozik annak minden fórumán és formájában olyan kulturált, ismeretekkel bíró, kreatív, rugalmas, empatikus, érvényes és értékes megnyilvánulásokra képes gyermekek nevelése, akik a gyermekszínjátszás adta élmények segítségével kiteljesedhetnek, az értékközpontú, erőszakmentes és toleráns társadalom létrehozásában vállalhatnak fontos szerepet.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

• a csoport tagjainak legalább 80 százaléka 6-15 év közötti (általános iskolai korosztály)
• a találkozóra – műfaji és tematikai megkötés nélkül – a csoporttagok életkorának és képességeinek megfelelő színjátszó előadások nevezhetők.
• ajánlott műsoridő: alsó tagozatosok esetében 15 perc
felső tagozatosok esetében 25 perc
• egy csoport egy előadást nevezhet be
• ugyanaz az előadás nem nevezhető be az Országos Diákszínjátszó Találkozóra
• A részvétel regisztrációhoz kötött. Ehhez szükséges a hiánytalanul kitöltött adatlap beküldése és a regisztrációs díj befizetése. (Részletes információ a regisztráció menetéről alább olvasható).

Rendezvényünk – a hagyományoknak megfelelően – három lépcsős lesz. Az első forduló a minősítő találkozók szintje, amely a megyei bemutatókat foglalja magába.
A második lépcső a hat regionális találkozó, ahol az első forduló arany minősítést kapott csoportjai kapnak bemutatkozási lehetőséget.
A harmadik szint az országos fesztivál: a találkozó záró, reprezentatív rendezvénye, amelyre a zsűri delegálja azokat az előadásokat, amelyeket ebben az évben példaértékűnek talál. A kiválasztás az utolsó regionális találkozót követően, a lehető leghamarabb – egy-két napon belül – megtörténik. Legkésőbb a döntést követő napon, elektronikus úton értesítjük a meghívott csoportok vezetőit.
A fesztiválra szintén meghívást kapnak a határon túli magyar gyermekszínjátszó fesztiválokról válogatott előadások.
A meghívott csoportok számát a rendezvényre fordítható pénzügyi lehetőségek és a helyszín határozza meg. Az elmúlt években 22-30 együttes jelent meg.

A RENDEZVÉNYSOROZAT IDŐBENI LEFUTÁSA
• megyei és fővárosi bemutatók (2019. március 29-április 29.)
• regionális bemutatók (2019. május 3-május 12.)
• országos fesztivál (2019. június 6-7-8.)

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

MINŐSÍTÉS: Az első szint találkozói végén minősítést azon csoportok előadásai kapnak, amelyeknél a csoport vezetője ezt a jelentkezési lapon külön kéri.
A bemutatókat minden esetben szakmai beszélgetés követi, amelyeken a Magyar Drámapeda¬gógiai Társaság (MDPT) által delegált szakemberek és a csoportvezető-rendezők közös, elemző beszélgetés formájában értékelik a látottakat, ezzel is segítve a csoportok további munkáját.

REGISZTRÁCIÓS JELENTKEZÉSI LAP
A mellékelt jelentkezési lapot kérjük, hogy küldjék el postán vagy elektronikus úton mindkét címre:

Elvégezhető online megoldással a következő címen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMk0B7CRl5b2Ij4R5yCSXkZgtFVKZTsU9BvqV_Du1horigYw/viewform
Választható továbbra is az eddigiekben használt változat (a kitöltött regisztrációs lap e-mailhez csatolt
beküldése az orszagos.talalkozo@gmail.com ).
A felhívás és a regisztrációs lap, továbbá a megyei szervezők listája honlapunk Gyermekszínjátszás rovatából letölthető. https://drama.hu/category/gyermekszinjatszas/

REGISZTRÁCIÓS DÍJ: A találkozóra nevező csoportok regisztrációs díja 3000 Ft/csoport. A nevezés a
regisztrációs díj befizetésével válik érvényessé.
A regisztrációs díj átutalásánál kérjük, tüntessék fel a csoport pontos nevét!
(Ellenkező esetben nem tudjuk azonosítani, hogy a befizetés melyik csoporthoz tartozik.)
Bankszámlaszám: OTP Bank 11701004-20065946.
Regisztrációs díjat nem térítünk vissza.

SZÁMLAKIÁLLÍTÁS: A jelentkezési lapon, amelynek beküldése megelőzi az utalást, a számlázási adatokat, kérjük, pontosan adja meg a csoport vezetője!
Utólagos módosításra technikai okok miatt nincs lehetőség.

Jelentkezési határidő: 2019. február 28.

Főszervező: Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT) 2111 Szada, Székely Bertalan u. 1/C
Levelezési cím: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A, telefon: 70/3353959
Megyei és regionális szervezők: részletes, rendszeresen frissített jegyzékük az egyes bemutatók helyszínével és időpontjával együtt honlapunkról letölthető.
További információk: www.drama.hu ; www.wso.hu ; orszagos.talalkozo@gmail.com
A várt támogatások elmaradása esetén az országos találkozót meghirdető MDPT és a szervező intézmények a változás jogát fenntartják.

You may also like...